Dag Detter

Dag Detter

RAFOn pääpuheenvuorossa 6.2. kuullaan palkittua julkisen sektorin asiantuntijaa ja kirjailijaa Dag Detteria (The Public Wealth of Nations; The Economist’s Book of the Year, The FT’s best book of the year ja The Public Wealth of Cities), joka mullistaa käsityksemme julkisesta taloudesta. Puheen-vuorossaan hän johdattelee yleisön julkisen sektorin haasteisiin ja esittelee millaisilla uudelleenorganisoinnin ratkaisuilla taloutta voidaan tehostaa.

Dag Detter on erikoistunut julkisen sektorin taseiden uudelleenjärjestelyyn sekä julkisten varojen hallinnointiin. Hän on ollut myös uudistamassa Euroopan vakaus-mekanismia (EVM), toiminut IMF:lla ja Maailman Pankissa ja tukenut muun muassa Kiinan, Iso-Britannian ja Suomen hallituksia talouden kysymyksissä. Toimiessaan Ruotsin hallituksen holding-yhtiö Stattumin puheenjohtajana ja Ruotsin teollisuusministeriön johtajana, hän johti valtion portfolion (SEK 500 miljardia) uudelleenjärjestelyä.

Katso Dag Detterin videotervehdys.

Emilia Lahti

Emilia Lahti

Emilia Lahti (YTM, MAPP) on väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa, sydämen sisun aktivisti ja kansainvälinen kouluttaja johtajuuden ja rohkeuden teemoista. Emilia opiskeli professori Martin Seligmanin perustamassa soveltavan positiivisen psykologian maisteriohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa ja myöhemmin hänet valittiin osallistumaan Singularity Universityn koulutusohjelmaan NASA:n kampukselle Piilaaksoon.

Vuonna 2018 hän juoksi ja pyöräili 2400 km Uuden-Seelannin halki perustamansa lempeämmän tulevaisuuden viestiä ylläpitävän Sisu Not Silence -kampanjansa innoittamana ja alkuvuoden 2019 hän vietti Pohjois-Kiinassa opiskelemassa itämaisia kamppailulajeja. Emilia uskoo, että kun kehitämme meissä olevaa kykyä lukea oman kehon ja mielen mahdolli-suuksia ja rajoja, voimme tehdä suuriakin haasteita lempeydestä käsin.

Katso Emilia Lahden videotervehdys.

Markku Wilenius

Markku Wilenius

Markku Wilenius on toiminut tulevaisuudentutkijana yli 20 vuotta. Hän on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori sekä Unesco-professori. Vuonna 1997 Wilenius väitteli tohtoriksi ilmastonmuutoksesta. Markku Wilenius on vetänyt lukuisia strategisia kehitysprojekteja niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä yrityksissä.

Wilenius on arvostettu neuvonantaja ja toiminut lukuisten toimikuntien vetäjänä ja asiantuntijana. Wilenius on Rooman klubin jäsen, kolmen säätiön puheenjohtaja sekä start-up yrityksen partneri.

Katso Markku Wileniuksen videotervehdys.

Hannakaisa Länsisalmi

Hannakaisa Länsisalmi

OP-Ryhmän henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi vastaa henkilöstön muutoskyvykkyydestä ja strategian kirkastamisessa maineekkaassa, perinteisessä organisaatiossa, joka on ottanut ketterän johtamismallin osaksi OP:n jokapäiväistä toimintaa. Länsisalmi on työskennellyt OP:ssa HR:n johtotehtävissä vuodesta 2016 ja vastannut viimeksi vahinkovakuutusliiketoiminnan HR-tuesta.

Ennen OP:lle siirtymistään Länsisalmi on toiminut MTV:n henkilöstö- ja viestintäjohtajana, Kaiki Consultingin toimitusjohtajana sekä Nokialla organisaation ja henkilöstön kehittämisen johtotehtävissä. Hän on kirjoittanut kirjan, Uudista liiketoiminta vuonna 2013. Koulutukseltaan Länsisalmi on psykologian tohtori.

Katso Hannakaisa Länsisalmen videotervehdys.

Hermanni Hyytiälä

Hermanni Hyytiälä

Hermanni Hyytiälä toimii johtavana konsulttina Goforella. Hän on erikoistunut organisaatioiden kyvykkyyden parantamiseen auttamalla päättäjiä tekemään parempia asioita – ei vanhoja asioita paremmin. Hyytiälä on ottanut elämäntehtäväkseen organisaation muutoskyvykkyyden: Huonosti toimivassa organisaatiossa ei kannata ottaa käyttöön laadukasta it-järjestelmää, vaan ensin pitää saada organisaatio kuntoon.

Marraskuussa 2019 Hyytiälä palkittiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntävällä Vuoden Isä –palkinnolla.

Katso Hermanni Hyytiälän videotervehdys.

puhujat
puhujat
""