miira

Miira Riipinen, johtaja, Suomen Kuntaliitto

Miira Riipinen johtaa Kuntaliitossa kuntien maankäytön, yhdyskuntatekniikan ja ympäristön tehtävänalojen edunvalvonnasta, kehittämisestä ja palveluista vastaavaa yksikköä. Riipinen yksikköineen tukee kuntia kestävien ja toimivien yhdyskuntien rakentamisessa. Ennen Kuntaliittoa Riipinen on työskennellyt toistakymmentä vuotta erilaisten kuntien ja kaupunkien ympäristöhallinnossa.

johanna

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö

Johanna Korpi toimii 1.5.2021 alkaen ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajana.

anssi

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Anssi Hänninen työskentelee erityisasiantuntijana ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa. Hän edistää rakennetun ympäristön tietojen semanttista yhteentoimivuutta ja koordinoi siihen liittyviä projekteja.

kari

Kari Valde, toimitusjohtaja, Ictus Consulting Oy

Ictus Consulting Oy:n toimitusjohtaja Valde on Luvat ja valvonta -palvelun tuoteomistaja. Valde on toiminut asiakasrajapinnassa yli 20 vuoden ajan useissa ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä yrittäjänä. Hänen erityisosaamisaluettaan ovat asiakaslähtöinen liiketoiminnan ja palveluiden kehitys sekä teknologian ketterä hyödyntäminen palvelemaan käyttäjien tarpeita.

jaakko

Jaakko Kanerva, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Jaakko Kanerva toimii asianajajana Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä. Hänen erikoisalaansa kuuluvat muun muassa konsultointi maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen asioissa. Hän avustaa erilaisia tahoja lisä- ja täydennysrakentamisen sekä kiinteistöjen kehityksen hankkeissa. Rasite-, hallinnanjako-, yhteisjärjestely- sekä maanvuokrasopimukset ovat hänelle erityisen tuttuja. Hän avustaa asiakkaita säännöllisesti myös kiinteistötoimituksissa ja maaoikeudessa.
 

esko

Esko Iivonen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Esko Iivonen toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa Sähkölaitteistot -ryhmässä ylitarkastajana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa sähköurakoinnin ja sähkölaitteistojen turvallisuuden valvonta.

juha

Juha Henttonen, rakennusvalvontapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki

Juha Henttonen aloitti Tampereella rakennesuunnittelijana. Aluksi hän suunniitteli talon rakenteita ja sittemmin siltojen rakenteita. Rakennusvalvonnassa hän on toiminut pienemmissä kunnissa rakennustarkastajana ja nykyisin Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvontapäällikkönä. Rakennusvalvonta on tullut tutuksi poikkeamisten, suunnittelutarveratkaisuiden, rakennuslupien, rakentamisen aikaisen valvonnan, jatkuvan valvonnan ja hallintopakon osalta. Hän on valmistellut myös joitain maa-aineslupia lautakunnalle ennen niiden siirtymistä ympäristövalvonnalle.