Keskiviikko 5.6.
 

Olympiaterminaali, Eteläsatama

10 - 11 Matkalippujen jako terminaalin aulatilassa ja siirtyminen laivaan
11 - 12 Lounas
Ohjelma

 

Rakennusvalvonnan lupaprosessit, muutoksenhaku ja tiedottamiskäytännöt

lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto

Asiakasmaksulain uudistumisen tilanne

Tavoitteena on selkeämpi ja uusia palvelumuotoja vastaava asiakasmaksulaki, jossa otetaan huomioon sote-uudistuksen sisältölakien vaatimukset.

johtava lakimies, Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen opetustoimessa

Kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 ja sitä sovelletaan rinnakkain toukokuun 2018 lopussa voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa. Mihin asioihin käytännön soveltamisessa on törmätty?

lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto

Vuorovaikutus työelämätaitona – ymmärrystä eri persoonallisuuksien kohtaamiseen

Tempperamentissa on kyse erilaisista tavoista toimia ja reagoida. Erilaisten tempperamenttien ymmärtämisen helpottaa vuorovaikutusta ja sujuvoittaa yhteistyötä. Toimiva vuorovaikutus edistää motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

kouluttaja, MAT, MTi Teija Leino

13:45 Rinnakkaisohjelma

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa.

lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto

Väestötietojärjestelmän pysyvä huoneistotunnus

palvelupäällikkö Tommi Niemi, Väestörekisterikeskus

Tietosuoja terveydenhuollossa

Kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 ja sitä sovelletaan rinnakkain toukokuun 2018 lopussa voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa. Puheenvuorossa käsitellään tietojen käsittelyä ja luovuttamista sekä sanktioita.

arkistopäällikkö Hilkka Karivuo, Kainuun keskussairaala

Julkisuus, verkkotiedottaminen ja tietosuoja

Kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 ja sitä sovelletaan rinnakkain toukokuun 2018 lopussa voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa.

lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

Verkkosivut kaikkien käyttöön

Savutettavuusdirektiivillä halutaan taata kaikille EU-kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Mitä tämä tarkoittaa käytännön kannalta ja millä aikataululla uudistus etenee? Esityksessä paneudutaan erityisesti direktiivin sisällöntuotannon vaatimuksiin.

verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto

15:00 Kahvibuffet

15:30

Älä kuormita aivojasi äärirajoille

minna

aivotutkija, professori Minna Huotilainen

Mitkä ovat aivotutkijan vinkit hyvinvoivaan ja aikaansaavaan työelämään? Aivot muovautuvat sen mukaan, minkälaisia päätöksiä teemme joka päivä. Kiire, stressi ja toistuvat keskeytykset voivat pahimmillaan johtaa tarkkaavaisuushäiriöön. Minna on tutkinut paljon työelämää, ja esimerkiksi keskeytysten vaikutuksia arkeen, yhdistäen kognitiotiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa.

16:30 Majoittuminen

18:15

Syvää yhteistyötä pallon pohjalla / Etelämanner -93,0°C

 

pata

löytöretkeilijä Patrick 'Pata' Degerman

Viimeiset 25 vuotta Pata on tehnyt löytöretkiä ja johtanut lukuisia retkikuntia mm. Grönlantiin ja Etelämantereelle. Hän on huiputtanut yli 200 vuorta, herännyt ase otsalla Amazonin viidakossa ja sukeltanut Etelämantereen jään alla. Pata jakaa kokemuksiaan siitä, mitä äärimmäiset sääolosuhteet, odottamattomat tilanteet ja erilaiset ihmiset ovat opettaneet hänelle päätösten tekemisestä, tiimityöstä sekä tavoitteiden asettamisesta ja saavuttamisesta.

19:30 Buffetillallinen

 

Torstai 6.6.
 

8:00 Meriaamiainen

9:00

Virtuaalinen vuorovaikutus ja online-palvelun haasteet ja mahdollisuudet

 

Satu

psykoterapeutti, kouluttaja Satu Pihlaja

Nonverbaalisen vuorovaikutuksen ilmaiseminen kirjoittamalla on uudehko haaste. Virtuaalinen vuorovaikutus on uusi vuorovaikutuksen laji, johon ei voida suoraan soveltaa sitä, miten olemme yhteydessä toistemme kanssa kasvotusten. Satu on nonverbaaliseen vuorovaikutukseen erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti ja osallistunut mm. nettiterapiaohjelmien kehittämiseen. Hän on erittäin pidetty kouluttaja.

9:45

Asiakaskokemus uudelle tasolle

 

Teija Leino

Viestinnän asiantuntija, MAT, MTi Teija Leino

Kaikilla asiakastyöhön osallistuvilla on erittäin suuri vaikutus asiakaskokemuksen muodostumiseen.  Mistä hyvä asiakaskokemus koostuu ja miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa sen parantamiseen? Viestinnän asiantuntija Teija Leinolla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja hän työskentelee aktiivisesti kunnan viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämistehtävissä.

10:50 Rinnakaisohjelma

Henkilötietojen lainmukainen käsittely rakennusvalvonnassa

Kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 ja sitä sovelletaan rinnakkain toukokuun 2018 lopussa voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa. Puheenvuorossa paneudutaan rakennusvalvonnan haasteisiin käsitellä henkilötietoja ja tietojen luovuttamista asiakkaalle.

lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

Missä tieto luuraa? Miten saada tieto haltuun? Kohti paperitonta toimistoa?

Tietoa on nykyään kaikkialla. Miten sitä on mahdollista hallita ilman selkeitä pelisääntöjä? Mitä kaikkia asioita pitäisi miettiä sähköisen asioinnin haltuunottamisessa ja jalkauttamisessa?

kirjaamon lähiesimies, Jaana Immonen, Järvenpään kaupunki

Työelämä muutoksessa – tiimimallilla tehokkuutta Jämsässä

Syksystä lähtien yleishallinnon, sivistystoimen ja yhdyskuntatoimen toimistotyöntekijät ovat siirtyneet tiimeihin, joista yksi keskittyy talouteen, toinen hallintoon ja kolmas asiakaspalveluun. Miten muutosta on viety työyhteisössä eteenpäin ja miten työntekijät ovat ottaneet sen vastaan?

kehittämispäällikkö, Anna-Liisa Juurinen, Jämsän kaupunki

11:45 Salaattilounas

13:00 - 16:30

Retki tai vapaa-aikaa

 

Tulevaisuuden Tukholma-kierros, klo 13:00 - 15:00

Tulevaisuuden Tukholma-kierroksella keskitytään pääasiassa uuteen Tukholmaan, jonka keskusta laajenee jatkuvasti joka suuntaan, myös ylöspäin.Tukholman Kaupunkikuvassa tapahtuu paljon, uutta rakennetaan jatkuvasti, vanhoja taloja remontoidaan ja paljon syntyy  myös aivan uusia kaupunginosia ja asuinalueita. Kierroksen aikana tehdään myös pieni kävelyretki Södermalmilla, jonka näköalapaikalta aukeaa hienot näkymät Riddarfjärdenin yli. Tämä on monelle tukholmalaisellekin tuntematon kävelytie.

 

 

Millesgården, klo 13:00 - 15:30

Lisätietoja verkkosivulta https://www.millesgarden.se/home.aspx

 

 

Kuljetus keskustaan, klo 13:00 - 15:30

klo 13:00 Värtanilta kuljetus Strömgatanille, josta paluukuljetus klo 15:00, satamassa klo 15:30

 

16:30 Kahvibuffet

17:00

Sisäinen motivaatio oman työn ohjausvoimana

 

iida

psykologi, valmentaja Iida Mäkikallio

Iida on sisäisen motivaation ja ihmissuhdedynamiikkojen asiantuntija. Hän on kiinnostunut laajasti ihmisyydestä, emotionaalisesta älykkyydestä, rohkeudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Psykologian lisäksi Iida on opiskellut Aalto yliopistossa johtamista ja tulevaisuudentutkimusta. Hän on myös suosittu puhuja ja yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin.

19.30

Buffetillallinen

 

Perjantai 7.6.
 

8:00 Meriaamiainen
10:30 Laiva saapuu Helsinkiin - hyvää kotimatkaa     

 

***

Ohjelmamuutokset mahdollisia.