Tiistai 15.9.

10.00  Tervetuloa! Sihteerifoorumi alkaa.

koulutuspäällikkö Tarja Isola, FCG

Teema: Tulevaisuuden osaaminen

10.05  Kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa

 • Kunta-alan valmistautuminen työn murrokseen
 • Ensimmäisen työn murros – seurantakierroksen tulokset ja niiden tulkinta
 • Havaintoja työn muuttumisesta poikkeusoloissa

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat ja työmarkkina-asiamies Marko Heikkinen, Jyty

Katso Marko Heikkisen videotervehdys.

11.20  Tauko

11.40  Tulevaisuusosaaminen – mitä ja miksi?

Jämsän kaupungin tulevaisuusosaamisen mallin valmistelu käynnistyi, kun oivallettiin, että monet arkielämän ratkaisut tehdään arvioimalla lyhyen aikavälin seurauksia, vaikka tulevaisuusosaamiseen tulisi varautua pitkällä aikavälillä. Miten tulevaisuuden osaamistarpeita alettiin Jämsässä kartoittamaan ja minkälaisia tuloksia saatiin?

kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen, Jämsän kaupunki

Katso Anna-Liisa Juurisen videotervehdys.

12.40  Tauko

Teema: Oman osaamisen syventäminen

valinnaisohjelmat klo 13.40 - 16.00

Osastonsihteeripäivät

puheenjohtaja Jari Koivisto, FCG

Potilasmuistutukset, kantelut ja selvityspyynnöt

 • Tietojen antaminen potilaalle ja potilaan omaisille
 • Miten muistutus tehdään, sen käsittely ja siihen annettava vastaus
 • Kantelun tekeminen, käsittely ja ratkaisu
 • Milloin ja missä tilanteissa potilasasiamies voi auttaa

lakimies, OTK Liisa Murto, Lehti & Co

14.40  Tauko

Potilastietojen asianmukainen käsittely

 • Lainsäädännön vaatimukset potilastietojen käsittelystä
 • Käytännön esimerkkejä tietojen käsittelystä

lakimies, OTK Liisa Murto, Lehti & Co

Terveydenhuolto ja sihteerien työ Virossa

 • Miten Viron terveydenhuoltojärjestelmä eroaa Suomesta?
 • Koulutus, osaaminen ja palkkaus
 • eHealth ja digitaaliset palvelut Virossa

toimialajohtaja Jari Koivistolla, FCG, sosiaali- ja terveystoimi, on 25 v. kokemus Viron terveydenhuollosta

Tiedonhallinnan ajankohtaiset

puheenjohtaja Tarja Isola, FCG

Tiedonohjauksesta tiedonhallintaan 

 • Sähköisen arkistoinnin ja asiakirjahallinnon peruskäsitteet
 • ”Miksi minä, eikö joku muu voisi hoitaa?”
 • Sähköisen arkistoinnin erityiskysymyksiä

asianhallintapäällikkö Jukka Helle, Kirkkonummen kunta 

14.40  Tauko

Uusi tiedonhallintalaki – mikä muuttuu ja miten?

Tietoisku 1.1.2020 voimaan tulleesta tiedonhallintalaista. Mihin kaikkeen lailla ja sen tuomilla uudistuksilla on vaikutusta?

erityisasiantuntija Heli Hänninen, Kuntaliitto

Rakentamisen ajankohtaiset

puheenjohtaja Milla Toivonen, FCG 

Uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotot 

 • Ylläpidon ohjeet ja menettelyt
 • Ajankohtaista Digi- ja väestötietovirastosta

palvelupäällikkö Tommi Niemi, Digi- ja väestötietovirasto

14.40  Tauko

Ajankohtaista Verohallinnosta 

 • Ilmoitusmenettelyt: verohallinnosta puuttuvat rakennukset, asemakaavatiedot ja rakentamattomat rakennuspaikat
 • Kiinteistöverotuksen verovelvolliskohtainen päättyminen vuonna 2020 – muutokset kuntien näkökulmasta

ylitarkastaja Auli Hirsjärvi, Verohallinto

 

Teema: Hyvinvointi

16.00  Hyvinvointi on kokonaisuus

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ei kuulu olla suoritusta. Tässä puheenvuorossa käsittelemme hyvinvointia lempeällä tavalla ja keskitymme kehoon ja mieleen kokonaisvaltaisesti. Kuinka liikunta, ravinto, stressi ja palautuminen vaikuttavat sinuun? Mitä merkitystä on positiivisella ajattelulla? Nanna johdattaa meidät oman, yksilöllisen hyvinvointimme ytimeen, jonne sukellamme yhdessä.  

liikunnan ohjaaja, personal trainer Nanna Karalahti 

17.00  Yhteenveto päivästä
 

Keskiviikko 16.9
 

9.00  Tervetuloa Sihteerifoorumin toiseen päivään!

koulutuspäällikkö Tarja Isola, FCG

Teema: Oman osaamisen syventäminen

9.05  Oman osaamispääoman tunnistaminen ja hyödyntäminen

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Miten voin valmistautua tulevaisuuden vaateisiin? Tässä puheenvuorossa oivalletaan yhdessä, tunnistetaan oma osaaminen sekä opitaan, miten se tehdään näkyväksi.

suorahakukonsultti Eija Laine, Mercuri Urval

10.05  Tauko

10.25  Työelämän kirjoitustaidon kymmenen viisautta

Virkatekstejä ja tekstien käytettävyyttä väitöskirjassaan tutkinut FT Riitta Suominen on koonnut kymmenen kohdan ohjenuoran, jonka avulla teksti on ymmärrettävää ja lukijan mielenkiinto pysyy yllä. Näiden selkeiden ja helposti sovellettavien ohjeiden avulla teet teksteistäsi kiinnostavia ja helposti luettavia.

viestinnän asiantuntija, FT Riitta Suominen, Yksityinen kielitoimisto

11.25  Tauko

Teema: Vuorovaikutus ja kohtaaminen

12.25  Aggressiivisen ihmisen kohtaaminen

Mistä voi tunnistaa uhkaavan tilanteen ja miten tilanteessa voi toimia rauhoittavasti? Koulutuksessa käydään läpi yleisimpiä uhka- ja vaaratilanteita asiakaspalvelutilanteissa ja opetellaan uhkatilanteiden tunnistamista, uhan välttämistä sekä uhkaavan henkilön kohtaamista.

lehtori Jari Hyyti, Poliisiammattikorkeakoulu

13.25  Paineiset tilanteet haltuun omaa mieltä johtamalla

Jos emme saa rauhoitettua omaa mieltämme, aivoilla ei ole mahdollisuutta löytää luovia ratkaisuja vaan päädymme toistamaan sitä, mitä olemme tehneet aina ennenkin. Tässä puheenvuorossa keskitymme itselle paineistettujen tilanteiden tunnistamiseen sekä perehdymme niiden ymmärtämiseen. Harjoittelemme taitoa rauhoittaa oma mielemme sekä etsimme käytännön keinoja luovien ratkaisujen löytämiseen.

resilienssi-, tiimisynergia- ja ESCI-valmentaja Virpi Haverinen ja valmentaja, KTM Sari Laitinen,  Toimintakonsepti

Katso Sari Laitisen videotervehdys.

14.30 Tauko

14.50  Mitä elämä on minulle opettanut?

Toimittaja, tuottaja Arman Alizad puhuu omakohtaisten kokemusten kautta elämästä ja ottaa oman tarinansa myötä esiin monenlaisia käännekohtia, joissa omilla valinnoilla ja asenteella on ollut suuri merkitys tulevaisuuden kehittymiseen.

toimittaja, tuottaja, juontaja Arman Alizad 


15.50 Yhteenveto päivästä
 

***
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.