Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - SohviTellu 2021

23. - 24.11.2021 Jyväskylä + striimaus


Terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia ja niiden käsittelyllä on tiukat pelisäännöt. Uudistukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia tietosuojakäytäntöihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari SohviTellu kokoaa Suomen parhaat sote-tietosuojan asiantuntijat yhteen - tule mukaan!

FCG järjestää päivät yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston, Suomen Kuntaliiton, Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Vuoden 2021 tapahtumassa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • Tietosuojavaltuutetun toimiston ajankohtaiskatsaus
  • Lakikatsaus
  • Palvelusetelitoiminnan hallinnointi ja tietosuoja
  • Pilvipalveluiden tietoturva
  • Uuden Nova-sairaalan tietoturvaratkaisut
  • Kantapalveluiden laajenevat palvelut ja niiden tietosuojakäytännöt
  • Alueellisen toiminnan ja tekniikan yhdistäminen eri rekistereiden välillä
  • Sote-tietojen käsittely asiakas- ja potilastietojärjestelmien ulkopuolella


SohviTellu on tarkoitettu kaikille julkisen ja yksityispuolen edustajille, jotka työssään tai luottamustoimessaan ovat terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuoja-asioiden kanssa tekemisissä tai käsittelevät sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas- tai potilastietoja.

Tervetuloa mukaan! Voit nyt osallistua paikan päällä tai etänä. 

 

Yhteistyössä: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tapahtuman yhteyshenkilöt: 

Tapahtumasta vastaa

Anniina Peltola
toimialajohtaja
FCG
+358 44 737 4803
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Käytännön järjestelyt

Milja Teräväinen
koulutuskoordinaattori
FCG
+358 41 730 3246
etunimi.sukunimi@fcg.fi