Ohjelma

 

Tiistai 23.11.

 

Puheenjohtaja Tanja Muotka, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
   
10.00 Seminaarin avaus 
  Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
   
10.20 Tietosuojavaltuutetun ajankohtaiskatsaus
 
  • Ajankohtaisia tapauksia
  • asioita SoTe-sektorilla
  Heljä-Tuulia Pihamaa, apulaistietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto
   
11.00 STM:n lainsäädännön ajankohtaiskatsaus

 

  • Asiakastietolaki
  • SOTE tiedonhallinnan kokonaisuudistus
  • Sote-uudistuksen mukainen rekisterinpito
  Joni Komulainen, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
   
11.40 Keskustelua
   
12.00 Lounas
   
13.00 Tiedonhallintalain velvoitteet, haasteet ja toimeenpano
  Anu Leppänen, kaupunginsihteeri, Jyväskylän kaupunki 
   
13.30 Palvelusetelitoiminnan hallinnointi, tuottajayhteistyö ja tietosuojakäytänteet
  Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
   
14.00
 
Asiakas- ja potilastietojen käsittely palvelunjärjestäjän lukuun
- Terveydenhuollon ostopalveluvaltuutus ja sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus
  Tarja Räty, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Jaana Nissilä, liiketoiminnan asiantuntija, Kela
   
14.30 Kahvi
   
15.00 Tietosuojan etukäteiset vaikutustenarvioinnit (DPIA) ja niiden merkitys organisaatiolle
  Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki
   
15.30 Tietosuojan hyödyt ja ylilyönnit – missä kulkevat järkevän tietosuojan rajat?
  Petteri Järvinen, tietokirjailija
   
16.15  Päivän yhteenveto ja päätös

 

19.00 - 22.00 Iltatilaisuus

Tietosuoja-asiantuntijoiden verkostoitumista sekä virkistymistä


 

Keskiviikko 24.11
 

9.00 - 10.15 Sosiaali- ja terveydenhuollon sessiot

Sosiaalihuollon sessio 

Puheenjohtaja: Terhi Rehtonen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 

Terveydenhuollon sessio 

Puheenjohtaja: Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki
 

9.00 Päivän avaus
  Kati Kallimo, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
   
9.15
 
Rekisteröidyn oikeudet yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa
  Liisa Murto, lakimies, OTK, Lehti & kumppanit Oy
   
9.45
 
Sosiaalihuollon asiakastietojen toisiokäyttö THL:n viranomaistehtävissä
  Martta Forsell, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   
10.15  Kahvi    

 

9.00  Päivän avaus
  Juha Paloneva, vs. johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
   
9.15 Puolesta-asiointi Kanta-palveluiden tuella
  Mari Holmroos, Kanta-palveluiden liiketoiminnan asiantuntija, Kela
   
9.45 Toimivalla tietohallintoyhteistyöllä parempia sote-palveluja 
  Marjo Orava, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
   
10.15 Kahvi

 

10.45 - 15.00 Yhteissessio

Puheenjohtaja Tanja Muotka, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 

10.45 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittaminen tietosuojan näkökulmasta

Paneelin puheenjohtajana sote-toimittaja Tiina Merikanto

  Panelistit:
  Heikki Onnela, tuotekehitysjohtaja, Apotti Oy 
  Heli-Tuulia Pihamaa, apulaistietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Joni Komulainen, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
   
11.45 Lounas 
   
12.45 Sote-tietojen käsittely asiakas- ja potilastietojärjestelmien ulkopuolella, väliaikaisdokumenttien käsittely, Case Jyväskylä 
  Marja-Liisa Mattila, ICT projektipäällikkö, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut
  Irma Latikka, suunnittelija, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut
   
13.15  Tietoturvaloukkaukset - tapauskäsittely
  NN, Tietosuojavaltuutetun toimisto
   
13.45 Katsaus Sote-sektorin kyberuhkiin
  Perttu Halonen, tietoturva-asiantuntija, Kyberturvallisuuskeskus
   
14.30  Seminaarin päätös ja loppulausuma
   
14.40  Päätöskahvi - Hyvää kotimatkaa
   
   

 

Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumaa ja muutokset ovat mahdollisia.