Ohjelma

Tiistai 20.11.2018

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 

10.00-16.15 YHTEISSESSIO - pääsali
puheenjohtaja: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

10.00  Seminaarin avaus
           sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki

10.15 STM:n lainsäädännön ajankohtaiskatsaus
          hallitusneuvos Pekka Järvinen ja erityisasiantuntija Marja Penttilä, sosiaali- ja terveysministeriö

11.15 Jaloittelutauko

11.30 Kokemuksia tietosuoja-asetuksesta
          tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto    

12.00 Rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaiset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa
          ylitarkastaja Tanja Muotka, tietosuojavaltuutetun toimisto    

12.30 Lounas

13.30 EU:n tietosuoja-asetuksen velvoittama tietosuojan vaikutusten etukäteisarviointi isoriskisessä henkilötietojen käsittelyssä: käytännön kokemuksia Pirkanmaalta
          tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

14.00 Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen: Asiakkaiden tuomat paineet - miten niihin reagoidaan ja ovatko yhteiset toimintamallit mahdollisia?
          vastuuvalmistelija / sote-järjestäminen Sari Palojoki, Uudenmaan liitto

14.30 Kahvi

15.15 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan toimintamalleja ja problematiikkaa
          Head of IT & DPM Päivi Luotola, Attendo Oy

15.45 Mitä tulee ottaa huomioon alaikäisten tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa? Mikä on huoltajan asema tietojen käytössä?
          oikeustieteen tohtori, varatuomari, yliopettaja Irma Pahlman, Laurea-ammattikorkeakoulu

16.15 Päivän päätös

 

19.00-21.30 ILTATILAISUUS FINLANDIA-TALOLLA

Keskiviikko 21.11.2018

Sosiaalihuollon sessio
puheenjohtaja: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

9.00    Päivän avaus
           tietosuojavastaava Päivi Vilkki, Helsingin kaupunki

9.15    Kanta-palvelut sosiaalihuollossa - tilannekatsaus ajankohtaisista asioista 
           erikoissuunnittelija Antero Lehmuskoski, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

9.45    Tietosuoja ja -turva Kanta-palveluissa
           IT-arkkitehti Konstantin Hyppönen, Kela, Kanta-palvelut

10.10  Kahvi

10.30  Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen soveltaminen ja asiayhteyden todentaminen Eksotessa
           kehittäjäsosiaalityöntekijä Kaisa Pesonen, Eksote, SosKanta-hanke

11.15  Miten sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö on muuttanut asiakastiedon käsittelyä ja tietosuojakäytäntöjä Vaasassa?
           lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualuejohtaja Jussi Björninen, Vaasan kaupunki

12.00  Lounas

 

Terveydenhuollon sessio
puheenjohtaja: tietosuojavastaava Jaana Riikonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

9.00    Päivän avaus
           vs. hallintojohtaja Jaana Vento, HUS-kuntayhtymä

9.15    Tietosuojakyselyn 2018 tulokset tietosuojavastaaville
           tietosuojavastaava Tiina Apponen, Kela, Kanta-palvelut
          
Lisätietoja kyselystä täältä

9.45   Miten tietosuoja on hoidettu apteekeissa?
          
kehittämispäällikkö, proviisori Ari Jansen, Suomen Apteekkariliitto

10.15  Kahvi

10.35  Kyberterveyshankkeen verkkokouluttaminen
           tietosuojavastaava Kristiina Hovi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

11.05  Sote-tietojen käyttö tieteellisessä tutkimuksessa
           tietosuojavastaava Jarkko Reittu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.35 Tietosuojan käytännesääntöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon?
         
tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounas

 

13.00-15.20 YHTEINEN PÄÄTÖSSESSIO - pääsali
puheenjohtaja: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

13.00  Soten kyberuhkat ja tulevaisuuden näkökulmat
           tietokirjailija Petteri Järvinen

14.00 Kahvi

14.20  Tietosuoja hankintasopimuksissa
           lakimies Tarja Krakau, Suomen Kuntaliitto

15.00 Seminaarin päätös