Puhujat

 

Tapahtumassa puhujina mm.

Petteri Järvinen

Petteri Järvinen on it-asiantuntija, joka on seurannut alan kehittymistä ja virtauksia 1980-luvulta asti. Hän on kirjoittanut yli 30 it-aiheista kirjaa sekä osallistunut alan keskusteluun kolumnien, lehtikirjoitusten ja sosiaalisen median kautta. Viime aikoina hän on tutkinut erityisesti tietoturvan, kyberturvallisuuden ja henkilötietojen ajankohtaisia ilmiöitä.

Liisa Murto

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja. Erityisesti kiitosta ovat saaneet Liisan tietosuojatyöpajat ja koulutukset itsemääräämisoikeudesta. Hän on THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakiryhmän jäsen.

Liisan osaamisalueita ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka, vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädäntö, ikääntyneiden palvelut, tietosuoja ja salassapito, julkinen hallinto ja päätöksenteko.

Perttu Halonen

Perttu Halonen työskentelee sote-alan verkostoasiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. Hän on mukana useissa alan kyberturvallisuutta kehittävissä hankkeissa ja tiedonvaihtoryhmissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin."

Tarja Räty

Tarja työskentelee THL Sotetieto- ja tiedonhallintayksikössä. Työssään erikoisasiantuntija keskittyy Kanta-palveluiden potilastiedon arkiston toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen kehittämiseen. Potilastiedon arkistoon tallentuneen datan laadunvalvonta painottuu työssä nykyisin entistä enemmän, kun arkistossa alkaa olemaan valtava määrä tallentuneita terveydenhuollon asiakirjoja. Lähtökohta työlle on palvella terveydenhuollon ammattilaisten tarvetta potilastiedon sujuvassa hyödyntämisessä paikallisesti ja yli organisaatiorajojen. Potilastiedon ensisijainen käyttötarve hoidossa on kehittämisen pääpaino, mutta laadukkailla tietosisällöillä ja -rakenteilla lähestymme tulevaisuuden tavoitetilaa kertakirjaamisessa. Tiedon toissijaisen käytön tukeminen on jatkossa entistä enemmän työn alla Kanta-palveluissa.

 

Huom! Muutokset mahdollisia.