Samu Ahvenjärvi

 

Samu Ahvenjärvi, InfoSec Compliance Specialist, Wolt

Samu on tietoturvallisuuden ja tietosuojan asiantuntija, jonka erikoisosaamista on eri hallintajärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen. Samu työskentelee Woltin turvallisuustiimissä GRC- (Governance, Risk, Compliance) asiantuntijana kehittäen Woltin tuotteiden tietoturvallisuutta ja tietosuojaa, sekä konsernin sisäisiä toimintamalleja. Ennen Woltia, Samu työskenteli konsulttina KPMG:lla tehden monipuolisesti toimeksiantoja eri sektorien asiakkaille konsultoinnista erilaisiin nykytila-arviointeihin ja compliance, kuten ISO 27001-, SOC2- ja ISAE3000/3402 -standardien mukaisia auditointeja. Samu toimi myös asiakkaidensa ulkoistettuna tietosuojavastaavana ja -asiantuntijana. 
 

Ari Andreasson

Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

Ari Andreasson on Tampereen kaupungin tietosuojavastaava ja tietokirjailija. Ari toimii myös Kuntaliiton tietosuojavastaavien verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana. Arin erityisosaamiseen kuuluu henkilötietojen käsittelyprosessit ja lainsäädäntö sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto, lakimies Suomen Kuntaliitto

Saija Haapalehto työskentelee lakimiehenä Suomen Kuntaliitossa vastuualueenaan mm. tietosuoja- ja julkisuusasiat.

Kirsi Janhunen

Kirsi Janhunen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Kirsi Janhusella on pitkä tausta tietoturvallisuuden hallinnan ja verkostojen kehittämisessä. Vaikka lainsäädäntö onkin Kirsin sydäntä lähellä, hän lähestyy tietoturvallisuuden kokonaisuutta käytännönläheisesti.

Marieme Korhonen

Marième Korhonen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö

Marième työskentelee erityisasiantuntijana liikenne- ja viestintäministeriössä tieto-osaston turvallisuusyksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kyberturvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät ja erityisesti EU-yhteistyö.

Auli Mikkonen

Auli Mikkonen, tietosuojavastaava, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuva: Kuopion yliopistollinen sairaala

Niko Mäkilä

Niko Mäkilä, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Niko Mäkilä työskentelee valtiovarainministeriössä digitaalisen turvallisuuden kehitystehtävissä, jossa yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuntien digitaalisen turvallisuuden parantaminen.  Nikolla on paljon kokemusta tietohallinnon, palveluiden hallinnan ja tietoturvallisuuden kehittämisestä niin hallinnollisesta kuin teknisestä näkökulmasta. 

Kaisa Päivinen

Kaisa Päivinen, Senior Associate, Dittmar & Indrenius

Kaisa Päivinen työskentelee juristina monipuolisten tietosuoja-, compliance- ja teknologiahankkeiden parissa. Hänellä on kokemusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin tietosuojakysymyksistä ja laajoista tietosuojaprojekteista. Kaisa myös luennoi säännöllisesti tietosuoja- ja yritysvastuuteemoista.

Mari Rupponen

Mari Rupponen, lakimies, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Mari Rupponen toimii lakimiehenä Traficomin Turvallisuuden tietosuojatiimissä. Marin työtehtäviin kuuluu muun ohessa Traficomin sisäisen kehittämisen toimintamallin tietosuoja-asiat, turvallisuuspoikkeamien hallinta sekä sisäinen koulutus.

Hannes Saarinen

Hannes Saarinen, Senior Privacy Consultant, F-Secure Corporation

Vastattuaan kansainvälisen tietoturvayrityksen tietosuojatoimista kaikilla yrityksen toimialueilla, Hannes johtaa nykyään F-Secure Oyj’n tietosuojakonsultointia. Hän konsultoi asiakkaita hyödyntäen kokemuspohjaansa F-Securen tietoturvayksikössä toimineena DPOna sekä kattavaa osaamistaan kansainvälisestä IT-juridiikasta ja immateriaalioikeuksista. Hannes on kokenut tietosuojan jalkauttaja ja kouluttaja.

Tuula Seppo

Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

KTM, YTM  Tuula Seppo on tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan erityisasiantuntija Kuntaliitossa. Tuula on toiminut näiden osa-alueiden erilaisissa asiantuntija ja johtotehtävissä kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Tuula on kouluttanut paljon erityisesti tietosuojaa ja tiedonhallintaa.  Hän oli tekemässä julkisen hallinnon tiedonhallintalakia ja oli aktiivisesti mukana EU:n tietosuoja-asetuksen jalkauttamisessa julkiselle sektorille. Erityisen kiinnostuksen kohteena tällä hetkellä on tiedon luokitteluun ja tiedon elinkaaren hallintaan liittyvät asiat
 

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

• Kuntasektorin tietoturvastaavien verkoston yhteyshenkilö
• Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuriryhmän puheenjohtaja
• Ensikontakti kuntien arkkitehdeille ja toiminnan kehittämisen sidosryhmille
• Mukana julkishallinnon arkkitehtuuri-työryhmissä - kuntaperspektiivi
• KY-palveluverkon yhteyshenkilö - teknologia hallinta, tietoturva