Esimerkkejä koulutusaiheista ja sisältöehdotuksia:

 

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset sekä työlainsäädäntö


 

Esihenkilön tietopaketti palvelussuhdeasioista:

 • Palvelussuhteen alkaminen
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän/viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Palvelussuhteen päättyminen

Työelämätaidoilla hyvinvointia

 • Hyvä vuorovaikutus  
 • Miten johdan itseäni niin, että jaksan 
 • Ajankäytön hallinta

Hyvinvoiva työyhteisö

 • Hyvän vuorovaikutuksen avaimet työyhteisössä
 • Tunnetaidot osana vuorovaikutusta
 • Hyvän työyhteisön merkkejä: arvostus, turvallisuus, luottamus
   

Esihenkilö aktivoijana ja työhyvinvoinnin rakentajana

 • Alaisten mukaan saaminen
 • Valmentava ote – mitä ja miten
 • Työhyvinvoinnin elementit
 • Arvostus työyhteisössä, kanssakäymisen ja vastuullisuuden työelämä
 • Erilaisuudesta voimavara
   

Työyhteisö kohti itseohjautuvuutta

 • Itseohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat
 • Itseohjautuvan tiimin vaikutukset
 • Miten lähteä liikkeelle
   

Vaikuttava kehityskeskustelu

 • Valmistautuminen ja toteutus
 • Osaamisen johtaminen
 • Suoriutumisen arvioinnin työkalut
 • Palautteen antamisen työkalut
   

Henkilöstöasioita esihenkilölle: 

 • Esimiehen rooli ja roolin ottaminen
 • Haasteelliset tilanteet esimiestyössä
 • Epävarmuus muutoksessa: näin onnistut vuorovaikutuksessa
   

Parhaiten opit yhdessä kollegoidesi kanssa.

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teidän tarpeitanne vastaavan koulutuksen.

Tarja Heikkinen
koulutuspäällikkö
FCG Koulutus

+358 50 327 0537
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Essi Koskenvesa
koulutuspäällikkö
FCG Koulutus

+358 44 481 1430
etunimi.sukunimi@fcg.fi