Ohjelma

 

1. PÄIVÄ: 16.3. 


8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tervetuloa! Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät alkaa. 
•    Johdattelua päivien teemoihin. 
päivien puheenjohtaja Helena Räsänen, vanhustyön johtamisen asiantuntija, TtM

9.15 KEYNOTE: Asiantuntijuudesta luoviin ratkaisuihin
•       Mitä on asiantuntijuuden kuoppa? Miten ylittää oma asiantuntijuus, ratkaista mahdottomalta näyttävää tai visioida tulevaa?
•       Asiantuntijuutta, päättelyä ja intuitiota yhdistämällä voimme saada käyttöömme mielemme piilossa olevia voimavaroja sekä uudenlaista hahmotus- ja näkökykyä.
•       Johtajan tehtävä on varmistaa, että työyhteisö on salliva ja turvallinen uusille oivalluksille. Visionäärisiin ratkaisuihin päästään harvoin pelkällä datalla ja logiikalla, sillä päättely voi kuljettaa meidät vain siihen asti mihin tunnetut faktat riittävät. Uuden keksimisessä ja nopeiden muutosten keskellä tarvitsemme myös kykyä liikkua piilossa olevan logiikan maailmassa ja taitoa hahmottaa merkityksellinen tieto. Parempien käytäntöjen luomisessa tarvitsemme koko työyhteisön viisautta ja tiedon rakentamista yhdessä.
Asta Raami, taiteen tohtori

10.30 Tauko 

10.45 Asiakaskeskeisyyteen panostaminen lisää asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. 
Mitä asiakaskeskeisyys käytännössä tarkoittaa hoitotyössä käyttäytymiseen vaikuttamisen näkökulmasta ja miten asiakaskeskeinen kieli voi auttaa henkilökuntaa ja asukkaita voimaan paremmin? Miten tämä on yhteydessä henkilökunnan parempaan sitoutumiseen työhön?
•    Se, miten vanhuksista puhutaan, vaikuttaa koko yksikön ilmapiiriin haitallisesti. Onko vanha ihminen yksikössäni tekemisen kohde vai aktiivinen toimija, muistisairaanakin?
•    Käytetty kieli voi vaikuttaa siihen, miten vanhus kohdataan ja nähdään yksikössä, hoivan laatuun ja koko yhteisön hyvinvointiin
•    Psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen keskeisenä osana laadukasta hoivaa

Psykologi Liisa Järvilehto, AgeWise Oy

12.00 Lounastauko

13.00 Hyvät esimerkit opettavat, kannustavat ja motivoivat työhön ja sitoutumiseen
•    Johtajan merkitys tien ja esimerkin näyttäjänä on suuri. Kuinka luoda hyviä käytäntöjä ja hyvinvointia? Sastamalan kaupungin ja Työsuojelurahaston hanke asumispalveluissa on tuottanut monenlaista hyvää niin henkilöstölle kuin asukkaillekin.
Mervi Saari, asumispalvelujohtaja, ikäihmisten asumispalvelut, Sastamalan kaupunki
Auli Kanerva, asumisyksikön esimies, Anninpirtti, Sastamalan kaupunki

14.30 Kahvitauko 

14.50 Ajankohtaiset kysymykset vanhustyössä
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM

15.35 Yhteenveto päivästä
Helena Räsänen, vanhustyön johtamisen asiantuntija, TtM

16.00 Ensimmäinen päivä päättyy 

18.30-20.30 Tarjolla kuohuvaa, keskustelua ja pientä purtavaa!

 


2. PÄIVÄ: 17.3. 


9.00 Tervetuloa toiseen päivään! 
•    Johdattelua päivän teemoihin. 
päivän puheenjohtaja Helena Räsänen, vanhustyön johtamisen asiantuntija, TtM

9.05 Määrätietoisella johtamisella syntyy kehittämistä ja työmotivaatiota. Kuinka kyseenalaistaa ja arvioida toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa ja samalla myös johtaa työtä?
Sofie Klawér-Kallio, huolenpitotieteen maisteri (Tukholman yliopisto), Silviasairaanhoitaja, Senioripalveluiden palvelupäällikkö, Loviisan kaupunki

10.30 Kahvitauko

10.50 Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen 
Tarja Myllärinen, Sote-muutosjohtaja, Suomen Kuntaliitto

11.30 Keskustelua ja kysymyksiä

11.45 Lounastauko

12.45 Muistisairaan oikeudellisen toimintakyvyn arviointi – kuka päättää vajaakykyisen puolesta?
Henna Nikumaa, vanhusoikeuden asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, Hyvinvointioikeuden instituutti

14.00 Kahvitauko 

14.20 Työhyvinvointi ja palveleva johtaminen työvoiman takaamisen kulmakivinä
Janne Kaltiainen, erikoistutkija, Työterveyslaitos

15.20 Yhteenveto päivistä 
Helena Räsänen, vanhustyön johtamisen asiantuntija, TtM

15.45 Tapahtuma päättyy. Ensi vuonna tavataan! 
 


Huom! Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.