Ohjelma

Päivien puheenjohtajana toimii gerontologi, YTT, TtM Riitta Räsänen.
 

17.3.2021
 

TEEMA: Laatu lainsäädännössä, suosituksissa, valvonnassa ja kehittämisessä


9.00 Yhteys avautuu. Voit tulla testaamaan yhteyttä milloin tahansa.

9.25 Tervetuloa! 
Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG

9.30 Johdattelua päivän teemoihin
puheenjohtaja Riitta Räsänen, YTT, TtM, gerontologi, Laatuhoiva Oy

9. 45 Johtaja! Muistatko johtaa itseäsi?
• Unohditko itsesi ja oman hyvinvointisi? Tässä puheenvuorossa valmentaja Helka Pirinen antaa itsensä johtamisen parhaat työkalut ja keinot käyttöömme. Hyvin usein suurin aikavaras olet sinä itse.
Luennoitsija keskittyy myös mielen ergonomiaan ja sitä kautta ajanhallintaan kiireisen johtajan ja esimiehen työarjessa.
Helka Pirinen, esimiestyön valmentaja

10.45 Tauko

11.00 Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM

11.45 Keskustelu: Miten tämä tulee mielestäsi vaikuttamaan omaan työhösi?

12.00 Tauko 

13.00 Valvonta ja ohjaus vanhuspalveluissa ja toteutumisen yhdenvertaisuus
Marja-Leena Lantto, ylitarkastaja, Valvira

13.45 Tauko

14.00 Keskustelu: Henkilökunnan saatavuus ja tehtäväroolit – Kokemuksia oman työn näkökulmasta

14.15 Mistä saisimme henkilökuntaa?
• Riittävätkö Suomessa hoitajat? Pääkaupunkiseutu kohtaa päivittäisiä haasteita hoitajatarpeen täyttämiseksi. Kuinka osaaminen turvataan hoitajapulassa? Entä miten työssä jaksetaan koko työuran ajan?
Taina Mäensivu, THM, toiminnanjohtaja, Helsingin Seniorisäätiö

15.00 CASE Sipoo: Valmentajan voimin kohti itseohjautuvuutta – Lähiesimiehen työparina kehittämisvalmentaja
• Mikä ihmeen kehittämisvalmentaja?
• Kehittämisvalmentajan rooli itseohjautuvassa työyhteisössä
• Työparina työskentely lisää mutkatonta arkea: työhyvinvointi ja asiakaslähtöisyys kasvavat työyhteisössä
Sari Häkkinen, palvelupäällikkö, Ikääntyneiden palveluohjaus ja kotihoito, Sipoon kunta

15.45 Yhteenveto päivästä
puheenjohtaja Riitta Räsänen, YTT, TtM, gerontologi, Laatuhoiva Oy

16.00 Ensimmäinen päivä päättyy


18.3.2021
 

TEEMA: Laatu arjen erityiskysymyksissä


8.45 Yhteys avautuu. Voit tulla testaamaan yhteyttä milloin tahansa.

9.00 Tervetuloa neuvottelupäivien toiseen päivään!
puheenjohtaja Riitta Räsänen, YTT, TtM, gerontologi, Laatuhoiva Oy

9.05 Laatua muistiasiakkaalle: muistihoitotyö ja ymmärtävä kohtaaminen
• Vuorovaikutus muistisairaan kanssa edellyttää hoitajalta vuorovaikutustaitoja
• Ymmärtävä kohtaaminen – Yhteyden luominen muistisairaan kanssa edellyttää hoitajalta mm. elämänhistorian tuntemusta
Sirpa Remahl, sairaanhoitaja, muistiasiantuntija

10.05 Tauko

10.10 Miten oikeudellinen ennakointi tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta?
• Asiakkaan itsemääräämiskyvyn ja oikeudellisen toimintakyvyn arviointi
• Hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen merkitys
• Päätöksenteko vajaakykyisen asiakkaan puolesta
Henna Nikumaa, vanhuusoikeuden tutkija ja yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopisto

11.10 Tauko

11.20 Keskustelu: Laadukasta palvelutuotantoa Koronan keskellä

11.30 Näin korona vaikuttaa laatuun
Tässä osiossa kaksi vanhustenhuollon palveluntarjoajaa kertoo omista kokemuksistaan vanhuspalvelujen laadusta Koronan keskellä.

12.45 Tauko 

13.30 Teknologia vanhuspalveluissa ja siihen liittyvät eettiset kysymykset
Titta Riihimäki, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK Helsinki

14.15 Todelliset työaikatarpeet työvuorosuunnittelua ohjaamassa: porrastettu työvuorosuunnittelu laadun tekijänä
Auli Kanerva, esimies, asumisyksikkö Anninpirtti, Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

15.00 Yhteenveto päivistä
puheenjohtaja Riitta Räsänen, YTT, TtM, gerontologi, Laatuhoiva Oy
Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG

15.10 Tilaisuus päättyy


(Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.)