kuva

Riitta Räsänen,
YTT, TtM, gerontologi, asiantuntija, kouluttaja

Laatuhoiva Oy

Riitta Räsäsellä on pitkä kokemus terveys- ja sosiaalipalvelujen johtamis-, kehittämis- ja opetustyöstä.
Hän on vanhustyön ja hoivan laadun asiantuntija, joka on tutkinut hoivan laatua asiakkaan elämänlaadun, ammattityön ja johtamisen näkökulmista.
Riitta on tehnyt yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla.

kuva

Henna Nikumaa
yliopisto-opettaja, vanhuusoikeus

Hyvinvointioikeuden instituutti
Oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaalla on runsaasti kokemusta sekä hoito- ja hoivatyöstä että ikääntyneiden palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä.
Hän on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Nikumaa pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksi koetut lainsäädännölliset kysymykset.

kuva

Sari Häkkinen
Palvelupäällikkö – Servicechef
 
Sipoon kunta – Sibbo kommun

Sari Häkkinen työskentelee kotihoidon ja ikääntyneiden ennaltaehkäisevien palveluiden palvelupäällikkönä Sipoossa.  Hänen johdollaan luotu moniammatillinen jalkautuva palveluohjauksen ja neuvonnan tuki ikääntyneiden arjen avuksi sekä viedään kotihoidon työskentelyä kohti itseohjautuvaa työskentelymallia.
Tämän tueksi on tehty rohkea avaus ja palkattu työyhteisöön lähiesihenkilöiden tueksi kehittämisvalmentaja, jonka työtä hän nyt luotsaa eteenpäin. 


 

kuva

Helka Pirinen
esimiesvalmentaja, tietokirjailija,  
 

People & Leadership Consulting PLC Oy
 
MBA FK Helka Pirinen on kokenut ja monipuolinen kouluttaja, jolla on yli 20 v kokemus kouluttamisesta ja yritysvalmennuksista eri toimialoilla toimivissa yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Helka on toiminut liikkeenjohdon konsulttina yli 19 vuotta.
 
Helka on kirjoittanut suositun Esimies muutoksen johtajana kirjan (Almatalent). Helka käy puhumassa muutosjohtamisesta, itsensä johtamisesta sekä kokeilukulttuurista ja luovuudesta eri foorumeilla key note puhujana.

kuva

Titta Riihimäki
Lehtori, terveysala

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Titta Riihimäki on hoito-, koulutus- ja teknologiaosaamista omaava ja liikuntalääketieteestä väitellyt terveysalan ammattikorkeakoululehtori Helsingistä. Hyvinvointiteknologia eli toimintakykyä tukeva teknologia on hänen erityisalaansa ja hän haluaa olla tukemassa kaikkien ihmisten teknologian hyödyntämismahdollisuuksia.

kuva

Sirpa Remahl, sairaanhoitaja, muistiasiantuntija