Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

juni-december 2017

Bästa fullmäktigeledamot, du är i en nyckelposition i byggandet av framtidens kommun under mandatperioden 2017–2021. Kommunernas verksamhet utmanas på flera plan av otaliga framtidstrender och landskapsreformen som omfördelar ansvar och makt. Det är fullmäktige som formar kommunens framtid och utveckling med sina beslut, val och handlingar.

Kursen ger dig:

  • en uppfattning om hur reformerna påverkar kommunens verksamhet
  • exempel på metoder och koncept som främjar kommuninvånarnas välfärd, livskraft och delaktighet
  • insikter om de metoder och strukturer som behöver utvecklas i förhandlingsförfarandet och samarbetet mellan kommunerna och landskapen
  • idéer om hur du som fullmäktigeledamot kan delta aktivt i framtidsbygget genom samarbete

Välkommen!

Program

14:00 Kaffe
 
14:30

Kommunen mitt i reformerna

• att hantera förändringar, strategiska vägval, konkreta handlingar och nya tillvägagångssätt 
Diskussion: Hur bygger vi kommunens framtid?
 

16:00 Paus
 
16:15 Fullmäktigeledamot i en kommun i förändring
• nätverkande politiskt ledarskap 
• fullmäktigeledamoten som arbetsgivare

 
Diskussion: hur ska den politiska och professionella ledningen samordnas?
 
18:00

Sammanfattning och avslutning

 

 

Orter (svenskspråkiga evenemang)

2.10. Pargas (tvåspråkig evenemang)
31.10. Vasa (tvåspråkig evenemang)
15.11. Jakobstad (tvåspråkig evenemang)
28.11. Raseborg (kl 16-20)